Historie

Hoe het begon

Vrieswijk Kraanbedrijf B.V. is op 15 december 1954 opgericht als Firma Gebroeders Vrieswijk. Sybe & Piet Vrieswijk zijn een loonbedrijf begonnen door het aankopen van een trekker Fordson Major met een greppel frees. Voor deze werkzaamheden bestond in een grote regio belangstelling, waardoor er gelijk vanaf 15 december de hele winter en het volgende voorjaar veel werk was.

De eerste kraan

In het begin van 1955 werd er ook nog een grondfrees voor het bewerken van bouwland en een loofklapper voor aardappelloof aangeschaft. Maar met deze werktuigen was er geen continuiteit. Daarom werd er besloten om ook een kraantje aan te schaffen. Deze eerste kraan kwam in maart 1956 en de werkzaamheden die hiermee werden uitgevoerd, waren het laden van mesthopen en het uitbaggeren van sloten en verder alle voorkomende grondwerkzaamheden.

Aangezien er steeds meer vraag naar kraanwerk kwam, werd er in 1960 een grotere kraan gekocht, waaraan ook een sleepbak kon worden gemonteerd. Verder breidden de werkzaamheden zich uit, mede door de ruilverkavelingen op Ameland en de gemeenten Oost- en West Dongeradeel.

Piet, Sybe en Klaas Vrieswijk

In Maart 1964 trok Piet Vrieswijk zich terug uit de Firma en werd zijn aandeel overgenomen door de oudste zoon van Sybe, Klaas Vrieswijk. Daarna richtten de werkzaamheden zich op een steeds groter gebied zoals o.a. werkzaamheden in de bouw, met het plaatsen van spanten, betonstorten e.d. Hiervoor werd in 1972 de eerste bouwkraan aangeschaft waarna de ontwikkelingen zich in een snel tempo opvolgden door de vraag naar steeds groter materieel.

In 1979 had Sybe Vrieswijk sr. de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt en werd zijn aandeel overgenomen door zijn zoon Henk Vrieswijk.

Een nieuwe vestiging

Nadien breidde ook het werkgebied zich steeds verder uit. Daarom werd er in 1990 besloten een perceel op het industrieterrein de Lauwers in Surhuisterveen aan te kopen. Deze nieuwe vestigingsplaats werd gekozen om een nevenvestiging op te zetten en om op de transporttijden te bezuinigen.

Klaas, Sybe jr. en Piet Klaas Vrieswijk

In mei 1992 is de oudste zoon van Klaas Vrieswijk, Sybe Vrieswijk jr. tot de firma toegetreden.

Op 15 december 2004 bestond het bedrijf 50 jaar. Rond die tijd is Klaas Vrieswijk teruggetreden als vennoot en heeft de tweede zoon van Klaas, Piet Klaas Vrieswijk zijn taken overgenomen in het bedrijf.

Op dit moment wordt het bedrijf geleid door Sybe en Piet Klaas Vrieswijk en zijn er diverse machinisten in dienst. Deze machinisten worden dagelijks op pad gestuurd met telekranen van 35 t/m 100 ton en torenkranen van 33m tot 45m. Tevens draaien er een aantal rups- en mobiele graafmachines binnen de huidige opzet. Roterende verreikers alsmede een aantal rupstelescoop- en schaarhoogwerkers zijn inzetbaar bij Vrieswijk Kraanbedrijf.

Een overname

Op 1 september 2005 is het bedrijf uitgebreid met de overname van Kraanbedrijf KBO te Oosterwolde. Hierdoor is er tevens een derde vestiging bijgekomen omdat Vrieswijk heeft besloten in Oosterwolde gevestigd te blijven in verband met de centrale ligging in een goed ondernemersgebied.