Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Vrieswijk Kraanbedrijf is zich bewust van de effecten van haar bedrijfsvoering op de maatschappij. Wij vinden het belangrijk om bezig te zijn met bijvoorbeeld het terugdringen van de CO2 uitstoot en het verminderen van energieverbruik om een bijdrage te leveren aan een schoon en leefbaar milieu voor nu en in de toekomst voor de volgende generaties. Wij zijn daarom sinds eind 2012 gericht gaan zoeken naar oplossingen om de bedrijfsvoering te optimaliseren op het gebied van de 3 P's (People, Planet, Profit).

Vrieswijk Kraanbedrijf heeft een quick-scan laten uitvoeren door deel te nemen aan het tweede koploperproject in de Gemeente Achtkarspelen. Uit deze scan bleek dat er eigenlijk al heel veel binnen onze onderneming goed gaat, maar dat er op punten waarvan wij zelf dachten het goed te doen nog heel veel winst en verbetering te behalen valt.